HRS HAITI

HRS ofri sèvis ki pi serye ak pi rapid pou moun ki bezwen yon batistè, sètifika lanmò, oswa sètifika maryaj an Ayiti.

Kòmanse pa gade videyo a, e pa bliye Monte Volim lan

Nou ede ak tout sèvis sa yo
  • Nou ede Jwenn Ak De Nesans / Batistè  e Extrait D'Archives
  • ​Nou ede jwenn e Korije Ak lanmò
  • ​Nou ede Jwenn e korije sètifika maryaj, e nou ede jwenn ofisye sivil pou marye moun Ayiti
  • ​Nou ede ak sèvis rekonesans timoun Ayiti
  • ​Nou ede nan zafè divòs
  • ​Nou ede jwen CERTIFICAT DE CÉLIBAT ak CERTIFICAT DE VIE COMMUNE OU DE CONCUBINAGE 
  • ​Nou ede jwenn rapò lekò sètifye e nou ede tradyi nan nenpòt lang lan
  • ​Nou ede moun bati pwòp biznis yo, pou ede moun jwenn plis sèvis an Ayiti
Enfòmasyon nou kolekte yo, ap sèvi pou ba  ou sèvis sèlman.
POUKISA NOU ESPESYAL
PASKE NOU FÈ PWOSESIS LAN FASIL POU OU
Nesans, lanmò, maryaj ak divòs make gwo evènman nan lavi yon moun. Sepandan, gen kapasite pou jwenn dosye sa yo pa fasil. HRS se sèl konpayi ki ofri kòmand elektwonik pou ou jwenn tout dokiman sivil Ayisyen ou yo, san ou pa kite lakay ou. 

** Pi enpòtan toujou, nou poste dokiman sètifye yo bay kliyen nou yo, nenpòt kote atravè mond lan** 


ISTWA NOU

Jwenn yon kopi batistè ou (Sètifika Nesans ou) an Ayiti se yon gwo konplikasyon. Apre nou te manke pèdi yon opòtinite a koz de yon reta sis mwa pou yon dokiman Ayisyen, mwen ak madanm mwen te detèmine pou rezoud pwoblèm papye sa yon fwa pou tout.

Solisyon an pou nou, se te fonde HRS HAITI LLC (HRS). Yon antite ki la pou fasilite pwofesyonèl Ayisyen serye, konekte ak Dyaspora an, pou travay ansanm.

HRS angaje yon rezo pwofesyonèl an Ayiti ki solid, rapid e efikas. Gras a rezo HRS la, nou ka jwenn e delivre nenpòt dokiman vital Ayiti, atravè mond lan, nan **40 jou ou mwens.

KISA KLIYAN YO DI:

Pa gen anyen tankou HRS an tèm de fyabilite.
Yo rapid, e yo pwofesyonèl. Mwen kontan rekòmande yo a nenpòt moun ki ta bezwen batistè yo
                                - Jean Robert, CA USA
Mwen te jwenn tout dokiman mwen yo alè, anvan dat limit aplikasyon mwen an gras a HRS. Mwen tèlman kontan ke sèvis sa egziste nan kominite a. Bon travay                                                                       - Godson Pierre, FL USA

Menm si dokiman mwen yo te gen pwoblèm, HRS te rive ede'm jwenn yo e fixe pwoblém yo. Mèsi anpil ti mesye.
                                 - Tricia Alice, IL, USA
HRS HAITI LLC | Copyright ©2017 | All Rights Reserved
Privacy Policy  -  Terms & Conditions  -  Disclaimer
Powered By ClickFunnels.com